Opakování

Doplňte do básně vynechaná písmena.
Do koce pěky,
z koce koloběkou
jela teka veka
s tekou blekou.

Našla ji uprostře práce
na zahráce,
jak ve skořáce
ce míchá vařečkou.