Opakování

Složte písmena do slov a pište je do doplňovačky.
   1   2     3     
          
 4           
          
5     6     7      
          
      8      
   9