Opakování

Tvořte slova podle vzoru: oblak - lak + jev = objev
potrava - otrava + otok =
Jaromír - mír + slav =
komora - mor + led =
kravata - vata + vál =
schůze - chůze + nesl =
vlak - lak + lije =
obojek - boje + říše =