Opakování

Doplňte do slov i, í, y, ý.
k, letště, rann, křžovatka, jva, čst, tlko, udce, čnka, schodště,
cho, nc, lžce, školnk, přbor, střhá, Hnek, rba, srn, ktara,
zář, rč, kladvo, flétn, brouc, šmpanz, Jřk, šp, hokejsta, chba,
zajmavá, část, stn, břza, tše, dvka, řdč, kruh, rže, květ