Opakování

Doplňte do slov i, í, y, ý.
jdlo, obř, čst, lovc, učebnce, koččka, sešt, uhbá, kselka, věc,
ště, telefon, nádraž, rodna, řečnc, nžna, chla, vytžt,
dvoká, křč, chba, drát, rbář, tgr, noh, rje, tcho, podnk,
jst, řkej, chše, chtá, oknko, rchle, šje, d