Opakování

Doplňte do slov vynechané hlásky.
zvládne to lece, utírat pra, vlký vzdu, výborný prospě, sto slámy,
prá domu, bílý sní, kluko vlny, malá chalouka, bílé zouky, opravit plo,
holu na střeše, mnoho ozdo, sluka banánu, mladé douky, náš souse,
šťavnatý plo, pruký sva, bílá labu, síka na motýly, loka na řece,
výborná pamě, správná odpově, slaná chu, ho mi míč, sednout si na paře,
pově obra, malebná náve, blíké město, ostrý nů, těká taka