Opakování

V doplňovačce zapisujte slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
1      2        
          
   3         
          
 4       5      
6            
          
   7    8       
          
   9         
10