Opakování

Doplňte do slov vynechané hlásky.
koččka Ceclka, spatřt msto Kroměřž, prou řek, poslat pozdra z Prah,
velk úspch, přjemná vně, těšt se dom, dv knih, chutn obě,
velk spch, mnit žároku, zvdavá díka, kone mléka, zábavn pořa,
česk venko, Čech a Morava