Základní skladební dvojice

Na základě otázek zapisujte skladební dvojice ze tří vět.
Boženčin dědeček hledal včera venku červené brýle.
Malá sestra večer doma hlasitě vykřikla.
Kamarádův chlapec ráno odešel domů.
1    2   3             4      
                  
5                    
                  
     6          7       
       8             
  9          10       11     
                  
  12          13          
14         15             
          16