Základní skladební dvojice

Ve větách vyhledejte základní skladební dvojice.
Cestující nasedají do letadla. Letadlo vzlétá. Domy dole vypadají úplně malinké. Lidé vyhlížejí z okének. Dole probleskují cizí země. Konečně pilot klesá. Všichni postupně vystupují.
1      2          3       
                 
4   5                  
      6             
                 
   7        8          
  9                 
                 
                 
  10                 
                 
                 
 11    12                
                 
   13