Nauka o slově

Nahraďte ve větách slova v závorce slovy podobného významu.
 1     2      3     
           
      4       
           
          5   
6