Nauka o slově

Doplňujte slova stejného nebo podobného významu.
1   2        3            
                 
       4    5          
             6      
7                   
         8