Nauka o slově

Doplňujte slova souznačná.
         1    
 2            
3       4        
       5      
6             
           
   7          
           
8             
           
           
 9