Nauka o slově

Doplňujte slova souznačná.
 1    2        
         
3           
   4   5     6    
         
  7         
      8