Nauka o slově

Pište příbuzná slova s kořenem -KOP-. Užívejte předložené předpony a příponové části.
vý-
od-
zá-
o-
pří-
-at
-aná
-ačky