Nauka o slově

Doplňte věty slovy s kořenem -SLOV-.
1    2          
          
3            
          
     4       
5            
          
    6