Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Do každé věty doplňte jedno vyjmenované slovo po b.
Opozdíme-li se, maminka se zlobí, že jsme měli dávno doma.
Chtěl bych ve velkém městě.
Víš, kolik má Praha?
Přestěhovali jsme se, máme teď třípokojový .
Slovo nadřazené slovům domek, vila, chatrč, bouda je .
Náš dřevěný napadl červotoč.
Kráva a býk patří mezi .
O Velikonocích dodržujeme starodávný .
O chytrém žákovi můžeme také říct, že je .
Mateřídouška je léčivá .
V koňské stáji je hnědá .
Ve Španělsku zápasil rozzuřený s toreadorem.
Ve vyjmenovaných slovech po b je i název města: .