Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Ve větách nahraďte sloveso v závorce vhodným tvarem slovesa bít.
Zlý chlapec (tloukl) do stromů holí.
Pokrývač (pokryl) střechu plechem.
Hodiny na věži (odzvonily) poledne.
Táta (připevnil) hřebíkem prkno.
Pytlák (utloukl) zvíře k smrti.
Myslivec si (naládoval) brokovnici.
Proč jsi (ztloukl) kamaráda?