Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Doplňte do vět vhodný tvar sloves zab_t, dob_t, pob_t, nab_t.
Řezník vepře.
tam týden.
Vojsko hrad.
cenné vědomosti.
Voják svou pušku.
Žižka své nepřátele.