Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Doplňte do vět u / ú / ů, i, í / y, ý.
Blo terý, několik dn před začátkem nora.
Malí kluci bli už plně zmzlí, ale pokračovali ve stavění sněhláka.
Sněhlák bl postavený pod patím kopce, měl oči z uhlík,
z kousk dřívek měl zuby v stech, které naznačovaly směv.
Najednou tu byl houf velkých uličník, rozbli sněhuláka a hl mu zlomili napl.
Klukm nezbvalo nic jiného, než jít dom a začít se stavbou zase druhý den.