Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Rozhodněte, zda jsou vyznačená slova příbuzná se slovesy být, bývat, nebo se slovesem bít. Potom doplňte i, í / y, ý.
Na jaře dne přibvá a noci ubvá.
Tatínek musel nechat nabt vybtou baterii v autě.
Spěchal, a proto svoji práci dost odbl.
Kolik času nám ještě zbvá?
Přibl jsem vypadnutou skobu zpět do zdi.
V řece ublo vody.
Podařilo se mi zabt tři mouchy jednou ranou.
Hodiny na věži hlasitě bly.
Dřevař dobval zbytek pařezu.
Do třídy přibl nový žák.
Bylo už moc pozdě, takže nám nezblo, než se rozloučit.
Dobvatelé pevnosti museli odtáhnout s nepořízenou.
Bez sbječky se horník neobejde.
Na hřišti jsme hráli vybjenou.