Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Procvičujte si psaní slov s i,í / y,ý po b.
V úterý měla bt bouřka, ale nebla. Blo krásně.
Ve čtvrtek řekl vedoucí Zbněk:
"Kdyb bla zima a kdyb bl zamrzlý rybník, mohli bchom si vyrazit na brusle."
Letos v létě jsme pobvali na prázdninovém táboře.
Bdleli jsme ve stanech, zabvali jsme se letními sporty,
pobt na čerstvém vzduchu nám prospíval.