Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Procvičujte si psaní slov s i,í / y,ý po b.
chov dobtka, vánoční občej, trojslabčné slovo, město Přibslav,
blek ve vajíčku, obložený chlebček, dřevěný nábtek, zabdlit pokoj,
oblit stěny, sbrat známky, obvatel Prahy, prostorný bt, malý bček,
domácí zabjačka, bstrý hoch, kobla a hříbě, milá nabdka,
silné vlnobtí, obtný přívěs, zbtečná btva