Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Doplňte i,í / y,ý do rčení a přísloví.
Je hbtý jako veverka.
Lehce nabl, lehce pozbl.
Nevybrej, abs nepřebral.
Po btvě je každý generál.
Bl blý jako stěna.
Kdyb neblo kdyb, nebly b chyby.
Pálí ho dobré bdlo.