Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Vypisujte vyjmenovaná slova po L.
     1        
    2         
           
  3           
           
4             
           
           
    5    6       
7             
           
  8