Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Doplňujte vyjmenovaná slova a příbuzná slova po L.
      1       
     2        
  3           
4             
           
5             
    6         
           
           
   7          
           
 8            
           
  9