Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Doplňujte i, í / y, ý.
lná Lduška, obuv z lka, lpové květy, slb věrnosti,
větrné mlny, malnové lzátko, blská se na časy,
nemocné plce, Ldická ulce, barevný plš, plvat slny,
polkat andělčky, lvance se šlehačkou, přilož polnko,
pltvat časem, trénovaná ltka