Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Doplňujte i, í / y, ý.
kldný Lbor, blzko zahřmělo, zlomené lže, bledý oblčej,
rozlté mlčko, pelněk žlutě kvete, lsá hlava, Alk hldá,
lskové oříšky, slbl pomoc, dobře slšitelný, najít zalbení,
oblbená hračka, mlnář a mlnářka, plnulé dodávky,
ltkový sval