Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Doplňujte i, í / y, ý.
uplnulý čas, podzimní plskanice, splvavý závoj, letní lják,
blží se lstopad, zaječí pelšek, kldný život, pelňkový odvar,
mrazuvzdorný lšejník, plnný obal, lchotivý hlas, pltký talř