Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Doplňujte i, í / y, ý.
ltr lmonády, závada na plnovodu, nablskat nábtek,
bt blzoučko, lstky do divadla, škodlvý lkožrout,
kdybch to věděl, trvalé bdlště, voda plne v bstřině,
neodbvej práci, hbtě polkal, Lsá nad Labem,
čarovné houslčky a bubnek