Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Doplňujte neúplné věty.
Zmrzlna bla sladká jako me.
Blzko svého hnzda se procházel čá.
Přibl jsem obra na stěnu.
Lkový koš bl plný ulovených ry.
Neblo slšet smích ani zpě.
Sbrala jsem borůky, ale našla jsem obrovský hři.