Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Doplňujte i, í / y, ý.
ldové občeje, pltký talř, neobdlený bt,
ltostivé vzlkání, zabt bka, slmák je slzký,
neodbtný člověk, staroblý mlnek