Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Do vět doplňujte vhodná vyjmenovaná slova po M.
všichni ti budeme pomáhat.
Chceš nádobí, nebo ho budeš utírat?
Musím na to ve dne v noci.
Každý se může někdy .
Brouci, motýli a mravenci patří mezi .
Do domu vběhla šedá .
Na zahrádce lezl pomalu .
Ve středověku museli lidé lesy.
Večer musíte všechny dveře.
Chlapec táhl za sebou saně, musel s nimi ze strany na stranu.
Kovář musí často vzduch do ohně.
Z pampelišek lítá bílé .
Náš Libor se musí u každého průšvihu.
je starobylé město ve východních Čechách.