Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
Mslivec Mroslav Smkal bdlí v lese u Litomšle.
O zvěř se spolehlvě stará.
Jednou našel znčené hnzdo bažantů.
Bla to kuna, pomslel si.
Ta občejně sldí po pernaté zvěři.
Doma sbl past a nalčil ji ve vymcené části lesa.
Bstrá kuna nepomslela na léčku.
Když se vrátil mslivec na msto s pastí, našel kunu chcenou.
Obvatelé mtiny zase kldně žili.