Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Uvedená vlastní jména a názvy obcí seřaďte podle abecedy. Uvědomte si jejich pravopis.