Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
m všichni, podej m zmzík, mt se teplou vodou,
mslím to vážně, město Litomšl, mlovat život,
Mchal a Mrek, mlit se v počtech, užitečný hmz,
zamřil přímo, mši ve sklepě, hlemždí stopy,
mnulé roky, mtit staré stromy, udělat pomšlení