Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
smkat autíčkem na provázku, jemné chmří, polévka s kmnem,
nachomtl se u btky, ml se mdlem, nesmrná radost,
první msto, zmzel v houští, mslím na babčku, mš a mšák,
často se mlím, mt narozeniny, dobrý úmsl, projít přes průsmk