Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
přemnožený hmz, msa na salát, zamkáš zbtečně,
zmje se mhla, mstr republky, dmchat vzduch do ohně,
vlásky jako chmří, hbtě omtat, Mloš se nachomtne všude,
vzpomnat na mládí, umté umvadlo, smčka na laně,
rozdmchávat rozmšky