Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
Mlada a Mrek jdou do blzkého lesa na procházku.
Mří na palouk, kde roste pelněk, lkovec a jiné blnky.
Pozoruji bstrou veverku, jak sbrá oříšky na lsce.
Mslí si, že ji nikdo nepozoruje, a tak se pohybuje kldně.
Náhle se začne blskat. Je slšet hromobtí.
Od Ltomšle se blží černé mraky.
Mrek s Mladou spěchají domů do svého bdlště.