Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Doplňujte vyjmenovaná slova po P.
         1       
              
   2    3    4         
              
   5             
              
 6               
              
7     8