Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Vhodně doplňte předložené věty.