Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Doplňujte vyjmenovaná slova po P.
 1     2           
             
  3         4      
             
5        6     7    8    
             
  9             
             
  10             
             
11      12