Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
psát do psanky, ptlík z papru, dětské pskoviště, letící netopr,
kloptat o kamení, spcí Růženka, třptit se na slunci, plka na železo,
Pepkův zápsník, pkat za své činy, vytrhat všechen pr, srnčí koptka,
krupce a krupčka, neškodný slepš, pchnout se o trn