Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
přit se studem, slepš mi papr, hvězdný třpt, voňavá pvoňka,
důležitý sps, rybářova třptka, pskat na pšťalku, netopří let,
pohádkový pdimužík, nebvalý přepch, ptlácká nabtá puška,
pliny na topení, pchlavé jehličí, kloptavý krok, rozčepření vrabci