Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
phovatý oblčej, zalept dops, psčitá bstřina, ltostivý Pepček,
oplený tulpán, popnavá rostlna, kvaltní lepdlo, hbtá opce,
m kloptáme, přepchový automobl, lsá kobla, sbrat pl