Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
vymtit staré občeje, nachomtnout se na pravém mstě, mladý slepš,
pchlavá rostlna, pr mezi oblím, pšný domšlivec, ptlík s blinami,
bcí hodiny, vysmčit bt, rozspané bliny, pchání v ltku,
skupna sudokoptníků, houba pchavka