Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
Vldná stará babčka blinářka bdlí na rozlehlé mtince ve staroblém příbtku.
Má ještě bstré nohy a mslící hlavu, proto jí den po dni plne v pokldu.
Ničím nepltvá a nikomu neublžuje.
V lese se často nachomtne k neobčejným příhodám.
Kloptne o hlemždě, slepše či luční koblku.
Sbrá různé bliny, uslší mšáka i mši.
Když vítr rozdmchává po mtině chmří pampelšek, prohlží si třpt blých chmříček.
Babčka nikdy nevzlká.
Není pšná, proto se nemusí přit, ani zptovat svědomí, že b bla lidem ublžila.