Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Do vět doplňujte vyjmenovaná slova po S.
         1         
      2            
           3       
    4              
                
 5                 
       6           
7