Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Z písmen složte vyjmenovaná slova.