Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Doplňujte slova, ve kterých píšeme i, í / y, ý po S.
1        2     
         
    3       
         
 4          
         
 5          
         
         
6